WODNY TOR PRZESZKÓD – regulamin

16.01.2023

WODNY TOR PRZESZKÓD – regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZESTAWU  WIBIT KIDS TRACK w dniach 17 – 21 stycznia 2023 r.

  1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do kulturalnego zachowania się.
  2. Zestaw  jest przeznaczony do użytku dla dzieci od 4-go roku życia o wzroście 1,1-1,5m.
  3. Dzieci w wieku od 4roku do 6 roku życia mogą korzystać z atrakcji wyłącznie w kamizelce asekuracyjnej pod stałym nadzorem opiekuna UMIEJĄCEGO PŁYWAĆ! Dzieci od 6 roku życia mogą korzystać z atrakcji samodzielnie tylko w przypadku gdy UMIEJĄ PŁYWAĆ! Na polecenie ratownika, należy założyć kamizelkę asekuracyjną w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników.
  4. Uczestników obowiązuje przestrzeganie i dostosowanie się do obowiązujących regulaminów obiektu.
  5. Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  6. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 18 osób.
  7. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ratownik ma prawo ograniczyć czas korzystania z atrakcji.
  8. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.
  9. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach funkcjonowania obiektu. Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu.
  10. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:

– wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,

– skakania, w szczególności

-skakania ze słupków startowych w miejscu zakotwiczenia toru

– obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),

– wykonywania salt,

– nurkowania oraz wpływania pod zestaw,

– używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.

-używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu.

-pływania wzdłuż zestawu w czasie gdy korzystają z niego inne osoby.

11. Korzystający z zestawu ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu dozwolonej liczbie chętnych.

12. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne jest od innych użytkowników.

13. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.

14. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu toru wodnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.

17. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z toru wodnego, a także z terenu pływalni.

18. Za wszelkie powstałe szkody wskutek nie właściwego zachowania i łamania obowiązujących regulamin
ów odpowiedzialność ponosi sprawca/ użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich jego prawny opiekun.

Skip to content