Nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna 2019/2020

05.04.2019

Nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. P. FIRLEJA W LUBARTOWIE OGŁASZA NABÓR DO V KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców z roczników 2008 i 2009 – obecne 4 klasy Szkoły Podstawowej.

    • Informacje ogólne:

  • W roku szkolnym 2019/2020 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka nożna dla uczniów kończących 4 klasę szkoły podstawowej, realizująca 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 6-o godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłka nożna.
  • Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
  • Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z klubami młodzieżowymi: MOSiR Lubartów i Orlik Lubartów.
  • Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy odbędzie się 07.06.2019r. (piątek) o godzinie 16.00 na obiektach sportowych szkoły.
  • Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście.

                  II. Zasady rekrutacji:

Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który złoży:

  • kartę zgłoszenia lub podanie o przyjęcie do klasy w terminie: 01 kwietnia – 30 maja 2019r.
  • zaliczy Test Sprawności Fizycznej.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji – Arkadiusz Smolarz 506037147

Skip to content