Konkurs Walentynkowy

Konkurs Walentynkowy

07.02.2021 - 14.02.2021

14:09 - 23:59

Konkurs Walentynkowy

Wszystko co należy zrobić – to podczas wspólnej aktywności sportowej wykonać zdjęcie ze „swoją połówką” oraz zamieścić je w komentarzu na naszym FB oraz przesłać na adres e-mail: biuro@mosir.umlubartow.pl w terminie do 14 lutego 2021 roku, do godz. 24.00.

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Konkurs trwa do 14 lutego 2021 roku.
  • Zdjęcie musi być udostępnione na FB w komentarzu do linku oraz przesłane na adres e-mail:biuro@mosir.umlubartow.pl, w terminie do 14.02.2021.
  • Zgłaszający musi być autorem zdjęcia.
  • Do konkursu można zgłaszać tylko własne, niepublikowane wcześniej zdjęcia.
  • Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentacje na naszej stronie mosirlubartow.pl oraz FB.
  • Fotografie dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.

NAGRODA

  • Organizator przewiduje nagrodę główną – sesja zdjęciowa dla dwojga, w ustalonym przez obie strony terminie.
  • Komisja wyłoni Zwycięzcę konkursu, wśród nadesłanych fotografii.
  • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub FB
Skip to content