Aktywne WAKACJE

Aktywne WAKACJE

01.07.2020 - 31.07.2020

09:40 - 21:00

Kompleks "Orlik"; Boiska na "Batalionów"

Zapraszamy na otwarte zajęcia na naszych obiektach: Kompleks "Orlik" i boiska na Batalionów.

Jednocześnie informujemy:

Zasady

udziału w wakacyjnych zajęciach ogólnorozwojowych

  1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika, a w przypadku dzieci do 16 roku życia rodzica lub opiekuna prawnego o braku jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) zdrowotnych do aktywnego udziału w zajęciach sportowych prowadzonych przez MOSiR Lubartów. Animator prowadzący zajęcia nie jest zobowiązany do sprawdzania tego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

  2. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć w materiałach promocyjnych placówki , stronie internetowej oraz na portalach internetowych.
  3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z obiektu, zaleca się również odkażanie rąk w trakcie gry co 15 minut.
  4. Na obiekcje obowiązuje strój sportowy.
  5. Uczestnicy zajęć, a w przypadku dzieci do 16 roku życia rodzic lub opiekun prawny ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych zasad oraz stosowanie się do zapisów zawartych w regulaminie obiektu.

Skip to content